Kutuplar Hangi Ülkelere Aittir?

kutupların sahibi kimdir
Yirminci yüzyılın başlamasıyla beraber Dünya’da ulaşılması güç olan uç noktalara da keşifler başladı. Yani nereye? kutuplara. Biz insanoğlu sürekli bir arayış ve keşif içinde bulunuyoruz. Amerika kıtasının keşfedilmesiyle insanoğluna yeni imkânlar ve hammadde çıkınca biz insanlar bu sefer gözleri daha çok imkânlar olan kutuplara çevirdik. Kutupların yapısı nedeniyle barınmak ve yaşamak elverişli olmasa dahi hammaddeler ilgi çekici yanı olmaya başladı. Tabi bunun yanına ek olarak denizaltı ürün zenginliği de eklenebilir. Eee.. Hâl böyle olunca ne oldu? Kutupları ülkeler sahiplenmeye ve bizim burası anlayışı doğdu. Peki, konumuz olan dünyanın uç noktalarında bulunan kutuplar kimine gelelim. Buyurun bakalım ayrıntısıyla o bilgiler…

Kuzey Kutupları

Kuzey Kutup Dairesi’nin yaşamaya elverişli olan kısımları olan kuzey tarafında yer alan “Arktik” olarak adlandırılan bölge bu iklime uyum sağlamış ve yaşamayı başarmış olan Eskimolar (İnuitler) halkı tarafından binlerce yıl ev sahipliği yapmıştır. Topraklarının belirli bir miktarı kuzey kutuplarında kalan Amerika(Alaska diye tabir edilir), Kanada, İsveç ve Rusya gibi ülkeler yakınlıkları sebebiyle kutuplara ilgi duyuyorlar ve sahipleniyorlardı. Kutuplarda bulunan, Grönland ise bağımsız bir ülke olmayıp Danimarka’ya bağlıdır.

Kuzey Kutup Konseyi Nedir?

Soğuk Savaş yılları zamanında gerçekleşmiş olan kutup sahnelerini unutamayız. Tabi ki o sahneler yine buzullar kimin diye Amerika ve Sovyetler arasında gerçekleşmiş olan sahnelerden ortaya çıkmıştır.
Nihayet ki 1996 yılında sekiz ülkenin de toplanmasıyla gerçekleştirilen “Kuzey Kutup Konseyi” ile kutuplar için barış sağlandı.

Güney Kutupları

Güney kutuplarında ise yaşamış yerliler bulunmamaktaydı. İlk olarak hak iddia eden ülke ise İngiltere’dir. Daha sonra peşi sıra; Şili, Arjantin, Norveç, Avustralya, Fransa ve Yeni Zelanda hak iddia etmiştir. Aralarında İngiltere, Arjantin ve Şili’nin bulunduğu üç ülkeyse belirli bölgeler için anlaşamamış ve sürekli ülkeler aralarında gerilimler yaşamışlardır.
İkinci Dünya Savaşının bitmesiyle beraber kutuplara ilgi duyan ülkeler bilimsel araştırmalara yatırımlarını daha çok ayırmış ve sürekli olarak kutup bölgelerinde araştırmalar yapmıştır. Ülkeler imkânları el verdiği en kısa zamanda kutup bölgelerinde üsler kurdular. Bu kurulan üstlerde ülkeler için birçok araştırma imkânları doğmuş ve atmosferde gerçekleşen olaylar, küresel ısınma sebepleri hatta ve hatta Morina Balığının kanında antifriz olduğunu dahi tespit etmişlerdir. Bu araştırmaların yapılması ve ortaklıklara rağmen kutuplar kimin, hangi bölgeler kimlere ait konusunda herhangi bir netlik bulunmamaktaydı.

Antarktika Antlaşması Nedir?

Evet, bu kadar belirsiz bir dünya için fazlaydı. Aralarında kırka yakın ülkenin bulunduğu ülke toplanarak 1961 yılında buzullar adına bir antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma gereği dostça hava korunacak ve barış olan bir ortamda ülkeler buzullarda çalışmalarını sürdürecekti.
Günümüzde kutuplar konusunda hâlâ belirsizlikler bulunmaktayken birçok ülke imkânını bulduğu anda kutuplarda doğalgaz, petrol, yaşam koşulları gibi araştırmaları yapmakta. Biz insanoğlu merakla birçok şeyi araştırma peşindeyiz. Umarım sonumuz güzel olur. Sağlıcakla kalın…

Hiç yorum yok: