Blogger Yazıları Makaleleri Sınırsız Kaydırma

blogger sınırsız kaydırma
Merhaba değerli okur, bu makalemde blogger sitemde kullanmak için geliştirmiş olduğum, sınırsız kaydırmanın (infitine scroll) sürekli sorulması üzerine bir anlatım yapacağım.
Blogger kusursuz güvenlikte ve ücretsiz, haber sitesi, blog vb. için kolaylıkla kullanılabilecek süper bir alt yapıya sahip aslında, tabi geliştiriciler kolay olan Wordpress’e kaymasından dolayı Blogger pek gelişmemiş sözleri forumlarda gezmektedir. Blogger ile Wordpress neredeyse aynı mantık ve kodlamaya dayanmaktadır. Blogger’da kaynak kodları geliştirici az olması kaynaklıdır ki Blogger pek gelişmemiş gözükmektedir. Tabi ki Wordpress’te host alanınıza ulaşmanızdan dolayı avantajınız oluyor ama Blogger’in alt yapısı, güvenliği, ücretsizliği vb. avantajlar köşeye bırakılamaz. Tercihlere bağlı olarak platformunuzu seçmek daha doğru olacaktır.
Konumuza dönecek olur isek, Blogger Google’nin alt yapısını kullanması kaynaklı olarak, kodlama yapabilmek için kendi jquery kütüphanelerinizi kullanabilirsiniz ama Google’nin jquery kütüphanelerinden daha gelişmiş kod kütüphanesi bulamazsınız. Tabi bu benim kanaatim. Gerekli olan sadece Blogger için kullanılan kod kütüphanesinin doğru olan sürümlerinden birisini seçmeniztir.
Blogger’da sınırsız kaydırma yapabilmek için bizler Google’nin 1.8.1 sürümlü kütüphanesinden faydalanıyoruz.

Blogger Sınırsız Kaydırma İçin İhtiyaçlar

 • 1.8.1 sürümlü Googleapis Kütüphanesi
 • Sitenizde makale kategorilendirmesinde ve yazı altında sonraki ve önceki yazıları açmaya yarayan older ve newer linkler.
 • Gerekli jquery kodu.

Sınırsız Kaydırma Nasıl Yapılır?

 • İlk olarak sitenizin blogger panelinde Tema » HTML’yi Düzenle yapıp kod bölümüne gelmek.
 • Daha sonra burada gerekli olan 1.8.1 sürümlü google kütüphanesini ve blogger sınırsız yazı kaydırma jquery kodunu </body> etiketinin üzerine ekleyerek kaydedin.
 • <script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js'/>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  (function($){'use strict';Date.now=Date.now||function(){return+new Date()};$.ias=function(g){var h=$.extend({},$.ias.defaults,g);var i=new $.ias.util();var j=new $.ias.paging(h.scrollContainer);var k=(h.history?new $.ias.history():false);var l=this;function init(){var d;j.onChangePage(function(a,b,c){if(k){k.setPage(a,c)}h.onPageChange.call(this,a,c,b)});reset();if(k&&k.havePage()){stop_scroll();d=k.getPage();i.forceScrollTop(function(){var a;if(d>1){paginateToPage(d);a=get_scroll_threshold(true);$('html, body').scrollTop(a)}else{reset()}})}return l}init();function reset(){hide_pagination();h.scrollContainer.scroll(scroll_handler)}function scroll_handler(){var a,scrThreshold;a=i.getCurrentScrollOffset(h.scrollContainer);scrThreshold=get_scroll_threshold();if(a>=scrThreshold){if(get_current_page()>=h.triggerPageThreshold){stop_scroll();show_trigger(function(){paginate(a)})}else{paginate(a)}}}function stop_scroll(){h.scrollContainer.unbind('scroll',scroll_handler)}function hide_pagination(){$(h.pagination).hide()}function get_scroll_threshold(a){var b,threshold;b=$(h.container).find(h.item).last();if(b.size()===0){return 0}threshold=b.offset().top+b.height();if(!a){threshold+=h.thresholdMargin}return threshold}function paginate(d,e){var f;f=$(h.next).attr('href');if(!f){if(h.noneleft){$(h.container).find(h.item).last().after(h.noneleft)}return stop_scroll()}if(h.beforePageChange&&$.isFunction(h.beforePageChange)){if(h.beforePageChange(d,f)===false){return}}j.pushPages(d,f);stop_scroll();show_loader();loadItems(f,function(a,b){var c=h.onLoadItems.call(this,b),curLastItem;if(c!==false){$(b).hide();curLastItem=$(h.container).find(h.item).last();curLastItem.after(b);$(b).fadeIn()}f=$(h.next,a).attr('href');$(h.pagination).replaceWith($(h.pagination,a));remove_loader();hide_pagination();if(f){reset()}else{stop_scroll()}h.onRenderComplete.call(this,b);if(e){e.call(this)}})}function loadItems(b,c,d){var e=[],container,startTime=Date.now(),diffTime,self;d=d||h.loaderDelay;$.get(b,null,function(a){container=$(h.container,a).eq(0);if(0===container.length){container=$(a).filter(h.container).eq(0)}if(container){container.find(h.item).each(function(){e.push(this)})}if(c){self=this;diffTime=Date.now()-startTime;if(diffTime<d){setTimeout(function(){c.call(self,a,e)},d-diffTime)}else{c.call(self,a,e)}}},'html')}function paginateToPage(a){var b=get_scroll_threshold(true);if(b>0){paginate(b,function(){stop_scroll();if((j.getCurPageNum(b)+1)<a){paginateToPage(a);$('html,body').animate({'scrollTop':b},400,'swing')}else{$('html,body').animate({'scrollTop':b},1000,'swing');reset()}})}}function get_current_page(){var a=i.getCurrentScrollOffset(h.scrollContainer);return j.getCurPageNum(a)}function get_loader(){var a=$('.ias_loader');if(a.size()===0){a=$('<div class="ias_loader">'+h.loader+'</div>');a.hide()}return a}function show_loader(){var a=get_loader(),el;if(h.customLoaderProc!==false){h.customLoaderProc(a)}else{el=$(h.container).find(h.item).last();el.after(a);a.fadeIn()}}function remove_loader(){var a=get_loader();a.remove()}function get_trigger(a){var b=$('.ias_trigger');if(b.size()===0){b=$('<div class="ias_trigger"><a href="#">'+h.trigger+'</a></div>');b.hide()}$('a',b).off('click').on('click',function(){remove_trigger();a.call();return false});return b}function show_trigger(a){var b=get_trigger(a),el;el=$(h.container).find(h.item).last();el.after(b);b.fadeIn()}function remove_trigger(){var a=get_trigger();a.remove()}};$.ias.defaults={container:'.blog-posts',scrollContainer:$(window),item:'.post-outer',pagination:'#blog-pager-older-link a',next:'#blog-pager-older-link a',loader:'',loaderDelay:600,triggerPageThreshold:99999,trigger:'',thresholdMargin:-500,history:true,onPageChange:function(){},beforePageChange:function(){},onLoadItems:function(){},onRenderComplete:function(){ FB.XFBML.parse(); gapi.plusone.go(); twttr.widgets.load(); _gaq.push(['_trackPageview']); },customLoaderProc:false};$.ias.util=function(){var c=false;var d=false;var e=this;function init(){$(window).load(function(){c=true})}init();this.forceScrollTop=function(a){$('html,body').scrollTop(0);if(!d){if(!c){setTimeout(function(){e.forceScrollTop(a)},1)}else{a.call();d=true}}};this.getCurrentScrollOffset=function(a){var b,wndHeight;if(a.get(0)===window){b=a.scrollTop()}else{b=a.offset().top}wndHeight=a.height();return b+wndHeight}};$.ias.paging=function(){var c=[[0,document.location.toString()]];var d=function(){};var e=1;var f=new $.ias.util();function init(){$(window).scroll(scroll_handler)}init();function scroll_handler(){var a,curPageNum,curPagebreak,scrOffset,urlPage;a=f.getCurrentScrollOffset($(window));curPageNum=getCurPageNum(a);curPagebreak=getCurPagebreak(a);if(e!==curPageNum){scrOffset=curPagebreak[0];urlPage=curPagebreak[1];d.call({},curPageNum,scrOffset,urlPage)}e=curPageNum}function getCurPageNum(a){for(var i=(c.length-1);i>0;i--){if(a>c[i][0]){return i+1}}return 1}this.getCurPageNum=function(a){a=a||f.getCurrentScrollOffset($(window));return getCurPageNum(a)};function getCurPagebreak(a){for(var i=(c.length-1);i>=0;i--){if(a>c[i][0]){return c[i]}}return null}this.onChangePage=function(a){d=a};this.pushPages=function(a,b){c.push([a,b])}};$.ias.history=function(){var e=false;var f=false;function init(){f=!!(window.history&&history.pushState&&history.replaceState);f=false}init();this.setPage=function(a,b){this.updateState({page:a},'',b)};this.havePage=function(){return(this.getState()!==false)};this.getPage=function(){var a;if(this.havePage()){a=this.getState();return a.page}return 1};this.getState=function(){var a,stateObj,pageNum;if(f){stateObj=history.state;if(stateObj&&stateObj.ias){return stateObj.ias}}else{a=(window.location.hash.substring(0,7)==='#');if(a){pageNum=parseInt(window.location.hash.replace('#',''),10);return{page:pageNum}}}return false};this.updateState=function(a,b,c){if(e){this.replaceState(a,b,c)}else{this.pushState(a,b,c)}};this.pushState=function(a,b,c){var d;if(f){history.pushState({ias:a},b,c)}else{d=(a.page>0?'#'+a.page:'');window.location.hash=d}e=true};this.replaceState=function(a,b,c){if(f){history.replaceState({ias:a},b,c)}else{this.pushState(a,b,c)}}}})(jQuery);
  //]]>
  </script><script>jQuery.ias();</script>
  
 • Bu işlemleri tamamladıktan sonra önemli olan adıma geldik. Burada sitenizin her makalesinin gösterilmiş olduğu <data:post.body/> kod etiketi bulunmaktadır. Sitenizde eğer önceki ve sonraki makale tarzında butonlar var ise <data:post.body/> etiketin hemen altında blog-pager-older-link ve blog-pager-newer-link tarzında önceki ve sonraki yazıyı gösteren kodlar bulunmaktadır. Makaleler arasında geçişleri sağlar. Yok ise <data:post.body/> etiketinin hemen altına şu kodları ekleyip kaydedin.
 • <b:if cond='data:olderPageUrl'>
     <span id='blog-pager-older-link'>
     <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'/>
     </span>
    </b:if>
  
Not: <data:post.body/> etiketi bazı sitelerde kodlanış tarzına bağlı olarak iki hatta üç tane olabilmektedir. Bu kodların birden fazla olması yazı, sayfa gibi sayfaların ayrı özelleştirilmesi içindir. Sizin bulmanız gereken sadece yazıların bulunduğu <data:post.body/> etiketidir.
Not 2: Bu işlemleri yaptıktan sonra sitenizde otomatik olarak sonraki yazı kendisi olarak açılacaktır.
Not 3: Yukarda bulunan older link kodu mevcut ise ve ya sonradan eklediyseniz hemen <data:post.body/> altına eklemenizi öneririm. Sitenizde tasarımda değişiklik olmadan, hemen altında devamı şekilde açılmasını sağlamaya yarar.

Hiç yorum yok: