Ankara Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

ankara savaşı

Ankara Savaşı'nın Nedenleri

 • Timur’un, doğuya yapacağı seferden önce batı sınırında güçlü bir Osmanlı Devleti’ni zararlı bulması
 • Timur’un kendisinden kaçan beylerin geri verilmesini istemesi (Kara Yusuf, Celayirli Ahmet)
 • Timur’un Anadolu’da bazı şehirleri istemesi
 • Timur’un Anadolu beylerinin topraklarının geri verilmesini istemesi
 • Timur’un Yıldırım’dan kendisine vergi vermesini ve onun adına hutbe okutmasını istemesi
 • Timur’un Sivas’ı alarak yağmalaması
 • Her iki ülkenin hükümdarının da cihan devleti kurmak istemesi
 • 28 Temmuz 1402’de Ankara Çubuk Ovası’nda yapılan savaşı Timur kazanmıştır. Osmanlıların savaşı kaybetmesinde ordudaki beylik askerlerinin Timur tarafına geçmesi etkili olmuştur.

Ankara Savaşı'nın Sonuçları

 • Beylikler yeniden kurulmuş ve Anadolu’da Türk birliği bozulmuştur.
 • Yıldırım Bayezit esir düşmüştür.
 • Batı’ya yapılan Türk ilerleyişi geçici olarak durmuştur.
 • İstanbul’un fethi gecikmiş, Bizans’ın ömrü uzamıştır.
 • Timur, kendi çıkarları için Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını uygun bularak ülkeyi karışık durumda bırakmak amacıyla kalan toprakları Bayezit’in oğulları arasında paylaştırmıştır.
 • Osmanlı’da Fetret Devri başlamıştır.
 • Hem beyliklerin kurulması (Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması) hem de kardeşler arasındaki taht mücadelesi nedeniyle Osmanlı Devleti ilk kez dağılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir.


Hiç yorum yok: