Atatürk'ün Eğitim Hayatı Hakkında Bilgiler

atatürk

Atatürk'ün öğrenim hayatı Zübeyde Hanım’ın isteği üzerine Mahalle Mektebi’nde (Geleneksel eğitim kurumu) başladı.

Daha sonra Ali Rıza Bey’in isteğiyle, yeni yöntemlerle öğretim yapan Şemsi Efendi Okulu’na (modern eğitim kurumu) yazdırıldı.

Daha sonra Mülkiye Rüştiyesi’ne (sivil ortaokul) başladı.

Atatürk, asker olmak istiyordu. Bu nedenle Askeri Rüştiye sınavlarına girdi ve başarılı oldu. Böylece 1893 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi’ne kaydoldu.

Bu okulu bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi’ne (Manastır Askeri Lisesi) girdi.

Bu okulu da başarıyla bitiren Atatürk İstanbul Harp Okulu ve ardından Harp Akademisi’ni bitirerek (1905) Kurmay yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı.

Atatürk eğitim hayatı dışında askerlik dersleri haricinde matematik, edebiyat, tarih gibi derslere de ilgi duydu. Bu durum onun çok yönlü bir kişi olmasını sağladı.

Atatürk'ün doğduğu ve gençlik yıllarını yaşadığı bölge, Makedonya bölgesi olarak anılmaktadır.  Burası etnik ve kültürel açıdan Osmanlı’nın en karışık coğrafyalarından biridir.

Gerek milliyetçilik akımının etkisi gerekse Balkan devletlerinin kışkırtmaları Balkan devletlerinin ayaklanmasına neden oldu. Böyle bir yerde yetişen Atatürk, bu gelişmeleri yakından takip etmiş, askeri ve siyasi tecrübe kazanmıştır.

Hiç yorum yok: