Çevre Kirliliğinin Temel Nedeni ve Sebepleri

çevre kirliliği temel nedeni ve sebepleri

Çevre kirliliği etkenleri tüm yaşıyan canlıların yaşamını olumsuz etkiler. Ayrıca bacalardan kükürtdioksit ve azotdioksit veren termik santraller ve sanayi kuruluşları bulunduğu bölgelerde asit yağmurlarına sebep olmaktadır.

Çevre Kirliliği;

 • Hava kirliliği
 • Toprak kirliliği
 • Su kirliliği
 • Gürültü şeklinde ortaya çıkmaktadır.

1-Hava Kirliliği

Hava, insanların hayatlarının devamı için en gerekli varlıklardandır. Açlığa ve susuzluğa birkaç hafta hatta bir ay dayanırken havasızlığa birkaç dakikadan fazla dayanamayız.

Hava kirliliğine Nedenleri ve Başlıca Kaynakları

Aşırı kentleşme, endüstri, taşıt araçları ile meydana gelir. Genelinde, endüstri tesisleri ( Çimento, Demir-Çelik, Şeker, Tekstil, Petro Kimya, Tarımsal İlaç Sanayi vs.) termik santraller, taşırlar ve aşırı fazla konutlar hava kirliliğinde birinci etmendir.

2- Toprak Kirliliği

İnsan beslenmesinin ana kaynağı elbette topraktır. Ülkemizde %36 tarım, %28 çayır-mera, %31 orman, %5 kullanılmayan araziler bulunmaktadır.

Türkiye Toprak Kirliliği Etkenler

 • Erozyon
 • Verimli arazilerin tarım haricinde kullanılması
 • Orman tahribi
 • Çayır meralarla, tepelik özellikli arazilerin tarla olarak açılması
 • Sanayi tesis atıkları
 • Hava kirliliğinden dolayı asit yağmurları
 • Anızların yakılması
 • Taşıtların oluşturduğu kirlilikler
 • Sera etkisiyle meydana gelen nem kaybı
 • Arıtılmadan toprağa salınan kirli sular
 • Katı atıklar ve radyoaktif maddeler

3- Su Kirliliği

İnsan etkisi sonucunda ortaya çıkan ve kullanımı kısıtlayan veya engelleyen ekolojik dengeyi bozan kalite değişimine denir. Ev-Endüstri atıkları, Tarım ilaçları vb. ile oluşur

Su Kirliliği Nedenleri

 • Tedbirsiz ve kural dışı olarak su kirleticilerin dökülerek ve saçılarak taşınması
 • Toprağa salınan asit-yağ vb. topraktan süzülerek suya karışması
 • Dinlenme-Tatil amaçlı yapılan gezilerde poşet, şişe vb. göl, deniz kenarında suya atılması
 •  Kirleticiler tarafından egzoz gazlarının havaya salınması ve daha sonra toprağa sızıp oradan suya süzülmesiyle

4-Gürültü

İnsanların sükunu bozan, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede istenmeyen seslere gürültü denir. Gürültü ikiye ayrılır. Bunlar; Yapı İçi Gürültü ve Yapı Dışı Çevre Gürültüleri

Binaların içindeki elektronik veya mekaniklerin çıkardığı gürültüler yapı içi, yapı dışında oluşan araba ulaşım sesleri, şantiye çalışmaları vb. de dış gürültüdür.

Hiç yorum yok: