Cumhuriyet Dönemi: Türk Sanatı

türk sanatı

Mimari

Osmanlı mimarisini Batı etkilerinden kurtarmak isteyen mimarlar, “1. Ulusal Mimarlık Akımı” etrafında toplanmışlardır. Bu akıma göre; Selçuklu ve Osmanlı’dan gelen mimari öğeler Batı tarzlarıyla birleştirilmelidir.

 • Ali Talat Bey, Mimar Kemalettin Bey, Vedat Tek dönemin en ünlü mimarlarındandır.
 • İlk TBMM binasının mimarı Vedat Tek’tir.
 • Gazi Muallim Mektebi'nin mektebi Mimar Kemalettin Bey'dir.
 • 1940-1950 yılları arasında gelişen “2. Mimarlık Akımı” Selçuklu ve Osmanlı geleneğini devam ettirmiştir.
 • Dönemin önemli eserlerinden biri olan Anıtkabir, Emin Onat ve Orhan Arda tarafından yapılmıştır.

cumhuriyet dönemi türk sanatı

Güzel Sanatlar

 • Türkiye’de heykelle ilgili çalışmalar Sanayii Nefise Mektebi'nde başladı.
 • Bu dönem heykeltıraşları çok sayıda Atatürk büstü yapmışlardır.
 • Dönemin ünlü heykeltıraşları arasında Heinrich Krippel, Pietro Canonica, Ratip Aşir Acudoğlu gösterilebilir.
 • Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Süleyman Seyyid Bey ve Hüseyin Zekai Paşa bu dönemde yetişen ünlü ressamlardır.
 • Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olan İbrahim Çallı, Hüseyin Avni Lifij, Namık İsmail Türkiye’de resim sanatının gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Bu sanatçılar “1914 Kuşağı” olarak adlandırılmışlardır.
 • 1929’da Bağımsız Heykeltıraşlar ve Ressamlar Birliği kurulmuştur. Bu ressamlar Kurtuluş Savaşı, Osmanlı
 • Devleti, cumhuriyetin ilk yılları ve Atatürk’ün başlattığı yenilikler konulu tablolar yapmışlardır.
 • 1933'te bazı ressamlar Türk resminde modern bir atılımı gerçekleştirmek için bir araya gelip “D Grubu” adlı grubu kurmuşlardır. Bu grup kübizm görüşünü benimsemiştir.

Hiç yorum yok: