Astroloji’nin Dinlerdeki Konumu Nerede?

astrolojinin dinlerdeki yeri

Astroloji Nedir?

İnsanlık tarihinde çok eski dönemlerden beri yıldızların ve gezegenlerin insan hayatı üzerinde etkisi olduğu düşünülür. İlk olarak astrolojik tahminlerin milattan önce 3000 yılında Mezopotamya’da ortaya çıktığına inanılmaktadır. Yıldız takımlarının şekillerinin çizilmesinin ise 70 bin yıl kadar eskiye dayandığına inanılır.

Günümüzde astroloji denildiğinde ilk akla gelen şey burçlardır. Her insan küçüklüğünden beri hangi burç olduğunu bilir ve gerek gazetelerde gerek günlük hayatta burç yorumları ile karşılaşır. Burç yorumları genellikle haftanızın nasıl geçeceğini, nasıl bir karaktere sahip olduğunuzla ilgili tahminler yapar. Gazetelerde her hafta burçlarla ilgili köşe yazıları bulunur ve ‘’Terazi burcu için bu hafta kötü geçecek, Yengeç burcu bu hafta çok iyi bir haber alacak.’’ gibi tahminler görülebilir. Astrologlar bu tahminlerin gerçek olduğunu söyleseler de hala birçok kişi astrolojinin bir sözde bilim olduğuna ve eğlence aracı olduğuna inanır.

Dinlerin Astroloji’ye Bakışı

Dinlerin astrolojiye bakışı dinden dine değişmektedir. Özellikle Doğu kökenli dinler, Antik İnka dinleri ve Kuzey ülkelerinde inanılan bazı dinlerde burçlara ve astrolojiye çok önem verilir. Budizm, Taoizm, Şintoizm gibi dinlerde burçlar dini bir ritüel olarak sayılır ve günlük hayatı etkilediğine inanılır.

Maya kabilesinin yıldızları çizen ve yorumlayan ilk kabile olduğu düşünülmektedir. Mayalar, yıldızlara bakarak bir burç sistemi oluşturmuşlardır. Yıldızların pozisyonuna göre insanların karakterlerinin değişeceğine, şanslı veya şanssız bir gün geçireceklerine inanılırlardı. Mayalarda astrojik yorumlar kesinlikle dinsel olarak kabul edilirdi.

Semavi dinlerde ise astrolojik yorumlar ve burçlara inanılmaz. İslam dininde ise burçlar gelecekten haber vermek ve falcılık ile eş tutulur. Geleceği yalnız Allah’ın bileceğini söyleyen İslam alimleri burçların haram ve günah olduğunu söylerler. Hristiyanlık ve Musevilik’te de burçlara inanmak doğru olarak kabul edilmez.

Astrolojinin Dinsel Tarafları Nelerdir?

Astrolojik yorumların en önemli problemi genel yorumlar yapmasıdır. Yapılan tahminler bazen doğru çıkarken çoğu zaman doğru çıkmayabilir. Bir insanın karakterini burcunun özelliklerine göre değerlendirmek de yanlış bir değerlendirme olabilir. Dünya üzerinde yüzlerce burç sistemi bulunmaktadır. Bu burçların çoğu eski zamanlarda inanılan dinlerden kalmadır. Binlerce yıl önce bu astrolojik sistemler dinsel olarak kabul edilirken, günümüzde Doğu dinleri haricinde astrolojik olayları dinsel olarak kabul eden bir din bulunmamaktadır.


Hiç yorum yok: