25 Madde İle Kısaca: Hindistan

hindistan

 • Yüz ölçümü bakımından dünyanın 7. nüfusu bakımından 2. Büyük ülkesidir.
 • Batıda Umman Denizi, doğuda Bengal Körfezi ile çevrilidir.
 • Ülkenin kuzeyinde Himalaya Dağları uzanır. En yüksek nokta Nanda Devi Tepesi’dir.
 • Hindistan'ın orta kısmında Dekkan Platosu bulunmaktadır.
 • Himalayalar ile Dekkan Platosu arasında Ganj Ovası vardır. Bu ova Ganj Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla oluşmuştur.
 • Ülkenin batısında Batı Gatlar, doğusunda ise Doğu Gatlar adında iki dağ uzanır.
 • Ülkenin kuzeybatısında Tar Çölü’nün yer aldığı Racastan Bölgesi bulunur.
 • Hindistan’ın en önemli akarsuları Ganj, Brahmaputra, Godavari ve Yamuno’dur.
 • Hindistan’ın büyük bölümünde muson iklimi görülür. Yani yazlar yağışlı, kışlar kurak geçer.
 • Yaz musonlarının denizlerden karaya yağış getirmesinin etkisiyle Racastan Bölgesi dışında kalan bütün bölgeler yağışlı geçer. Kasım ayından mayısa kadar karadan denize, kara musonları estiğinden bu dönem kuraktır.
 • Himalayalar doğu-batı yönünde uzandığından ve yükseltisi fazla olduğundan burası fazla yağış alır. Gat Dağları’nın denize dönük yamaçları da fazla yağış alan yerlerdendir. Ülkede en fazla yağış alan yer ise Assam Bölgesi’nde yer alan Çerapunçi’dir. Yağışlar iç bölgelerde ve Racastan bölgesinde azalır.
 • Ülkede muson ormanları fazladır. Kuzeye doğru gidildikçe geniş yapraklı ormanlara, savanlara rastlanır. Racastan bölgesinde kurakçıl bitkiler, yüksek kesimlerde ise alpin çayırları görülür.
 • Ülkede nüfus dağılımı çok dengesizdir. En kalabalık yerler Pencap, Ganj Ovası, Ahmedebat, Bombay, Hint Yarımadası’nın güneyidir. Tar Çölü’nde ise nüfus çok tenhadır.
 • Nüfusun büyük bölümü kırsal kesimde yaşar ve kıyılarda toplanmıştır. Bunun nedeni ülkenin dağlık olmasıdır.
 • Hindistan’da ekonominin temelini tarım oluşturur. Tarım genellikle ilkel yöntemlerle yapıldığından verim düşüktür. Tarımsal üretim ülke ihtiyacını karşılayamadığından gıda maddeleri ithal edilir.
 • Yaz mevsiminde muson yağışları nedeniyle fazla suya ihtiyaç duyan pirinç, çay, jüt (Hint keneviri), tütün, mısır, pamuk, şeker kamışı gibi ürünler yetişir. Kurak kış mevsiminde ise buğday, arpa, mercimek, nohut, keten gibi ürünler yetişir.
 • Ülkenin en önemli ürünü pirinçtir. Üretiminde dünyada Çin’den sonra 2. sıradadır. Çeltik üretimi genelde Bengal Havzası’nda yapılır.
 • Hindistan pirincin dışında; çay, mercimek, sebze, meyve, jüt, pamuk, şeker kamışı gibi ürünlerde de dünya üretiminde önemli paya sahiptir.
 • 1960’dan itibaren, tarımda verimliliği artırmak için çalışmalar (yeşil devrim) yapılmaya başlanmıştır.
 • Hindistan büyükbaş hayvan sayısı bakımında dünyada 1. küçükbaş hayvan sayısı bakımından 2. sıradadır. Buna rağmen dini inançlar ve düşük verimlilik gibi nedenlerden dolayı yeterli et ve süt üretimi sağlanamamaktadır.
 • Ülkenin en önemli elektrik enerjisi üretim alanları termik santraller (taş kömürü fazla olduğundan), nükleer santraller ve HES’dir.
 • Önemli sanayi kuruluşları; gıda, tekstil, makine, demir-çelik, kimya ve elektroniktir.
 • Ülkede demiryolu ve hava ulaşımı gelişmiştir.
 • Dış ticarette genellikle deniz yolu kullanılır. En önemli limanlar Bombay, Madras ve Kalküta’dır.
 • Tac Mahal, tapınaklar ve tarih öncesi yerleşmelerden kalıntılar önemli turistik alanlardır.


Hiç yorum yok: