İnternet Kullanımının Yaygınlaştığı Yıllar...

internet

İnternet, dünyanın en büyük keşiflerinin arasında yer almaktadır. İnsanların birbirleriyle iletişim kurmasına benzetilebilecek olan “İnternet” bilgisayarların ve bilgisayar ağlarının birbiriyle kurdukları iletişime verilen addır. Günümüzde birçok kullanıcısı bulunan İnternet, insanlara bilgiye ulaşmada sunduğu kolaylaştırıcı hizmet sayesinde zaman içerisinde hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başlamıştır. Kullanım hızının giderek artmasıyla günlük hayatın yoğun temposu içerisinde, insanların başyardımcısı konumuna ulaşmıştır. Birçok kişinin aynı zamanda iş imkânlarını sağladığı bir platform olan İnternet’in hayatınıza nasıl girdiğini merak etmişsinizdir.

İnternet’in Dünyaya Gözlerini Açışı

Bilgisayarında ortaya çıktığı yer olan Amerika’da dünyaya gözlerini açan İnternet, bizi bilgi çağının ve teknolojinin geliştiği son noktanın içerisine bırakmıştır. İnternet ilk kez bilgisayarlar arası haberleşme olarak 1965 yılında kullanılmıştır. Ancak asıl önemli adım, 1969 yılında, Amerika’nın birbirinden farklı üniversitelerinde bulunan, 1 ana işlemci bilgisayar ve 4 merkez arasında gerçekleşen bağlantıdır. İnternet sisteminin ilk basamağı bu şekilde oluşmuştur. Bu siteme, Amerikan Savunma Bakanlığı çatısı altında “APRANET” adı verilmiştir.

Gelişen yıllar içerisinde birçok merkezden bilgisayarlar bu sisteme, yani APRANET’e bağlanmaya başlar. Mektupların yerini elektronik postalara bıraktığı e-mail kullanımı, 1972 yılında yine bu sistem bünyesinde gerçekleşir ve ilk mail atan kişi ise Roy Tomlinson’dur. İnternet sisteminin ana halkası, 1983 yılında APRANET çatısı altında kullanıma hazırdır. Ancak 1984 yılında gerçekleşen bir gelişme ile Amerikan Savunma Bakanlığı APRANET sistemininden ayrılarak “MİLİTARY NET” adındaki askeri bir oluşumu kurarlar.

1986 senesinde APRANET, Amerika’da geniş bir yelpazeye yayılarak bilgisayar merkezlerini çerçevesinin içerisine alır. 1995 yılında daha büyük bir atılımla bu sistem, özel kuruluşların ortak kullanımına girer. İnternet’in kullanımının tüm dünyaya yayılışı ilk ortaya çıkışıyla beraber yaklaşık 24 yıl içersin de olmuştur. Günümüzde dünyada bulunan ülkelerin neredeyse tümünde İnternet’in milyarlarca kullanıcısı vardır.

İnternet’in Türkiye’de Yaygınlaşması

İnternet kullanımın Türkiye’de ilk nerede gerçekleştiğini merak edenler için, bu yer ülkenin gözde üniversitelerinden biri olan ODTÜ’dür ve 12 Nisan 1993 senesinde gerçekleşmiştir. 1994 yıllarına gelindiğinde bu sefer de kendini Ege Üniversitesinde göstermiştir. Takibini izleyen süreçte, 1995 senesinde Bilkent Üniversitesi, 1996 yıllarında ise Boğaziçi Üniversitesi bu geliştirilmiştir. 1999 senesinde, günümüzde çok tanıdık bir isim olan TTNET ortaya çıkarılmıştır.

İnternet’in yayılmasıyla birlikte olumlu gelişmelerin artmasının yanında olumsuz gelişmelerde meydana gelmekte ve ilgili ülke kuruluşları bu konudaki yanlışları düzeltmek için ellerinden gelenleri yapmaktadır. İnternet, artık yalnızca bilgi alışverişinin yapıldığı büyük bir var oluş olmaktan çıkıp, insanların alışveriş yaptığı, iş imkânı sağlayabildiği, kişisel işlerini düzenleyebildiği, hatta uzaktan eğitim alabildiği ve bunların yanında en önemli noktalardan birisi olan, dünyanın öbür ucunda neler gerçekleştiğini bize sunan bir mekanizma halini almıştır. Bu nedenle İnternet’i sonsuz bağlantıları olan ve birbiriyle sürekli iletişim halinde olan sinir hücrelerinden oluşan bir beyne benzetmek yerinde bir benzetme olacaktır.

Hiç yorum yok: