Kavimler Göçü ve Sonuçları

kavimler göçü

Kavimler Göçü (375)

Hun Türkleri; Çin baskısı, kuraklık, otlak yetersizliği, daha iyi yaşam koşullarına sahip olma ve yeni ülkeler fethetme istekleri nedeniyle Karadeniz’in kuzeyine doğru göç etmişler, burada barbar kavimlerle girdikleri mücadeleyi kazanarak onların Avrupa içlerine doğru yönelen göç hareketlerini başlatmışlardır.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

  • Kavimler Göçü ile birlikte Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmüş ve daha sonra Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.
  • Merkezi krallıklar güç ve otoritelerini yitirmiş, feodal sistem (derebeylik) ortaya çıkmıştır.
  • Kavimlerin kaynaşmasıyla yeni uluslar ortaya çıkmış, bölgenin etnik yapısı değişime uğramış, böylece bugünkü Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.
  • Avrupa Hun İmparatorluğu kurulmuştur.
  • Kilisenin gücü artmıştır. (Batı Roma’nın yıkılmasıyla Avrupa’da otorite boşluğu doğmuştur. Bu boşluğu Katolik Kilisesi kapatmıştır.)
  • Ticari etkinlikler önemini kaybetmiş ve toprağa dayalı üretim ön plana çıkmıştır.

Hiç yorum yok: