Büyük Şirketler Borsalarda Ne Yapar?

borsa

Şirketler, daima kendilerini daha fazla büyüterek daha çok üretim ve bu üretimle daha çok kazanç elde etmek isterler. Şirketler hedefledikleri büyümeye ulaşabilmek için paraya yani yapacakları yatırımları için finansal desteğe ihtiyaç duyarlar. Finansal açıdan destek normal koşullarda bankalardan çekilen krediler aracılığıyla karşılanır. Ancak şirketler her zaman bankalardan kredi çekemezler veya kredi çekebilecek durumda olsalar dahi uygulanacak faizler kimi zaman şirketler için cazip görülmez. Borsa yönetmeliği açısından belirli bir mali yapıya veya olgunluğa erişen şirketler daha kolay bir şekilde yatırım kaynakları elde edebilmek amacıyla borsaya girer ve şirketler üyelerine hisse senedi satarlar.

Borsaya Girmenin Şirketlere Sağladığı Faydalar

Borsaya girmek, düşük maliyetle ciddi bir nakit kaynağına erişebilmenin yanında, şirketlerin kurumsallaşabilmeleri, yurt içi ve yurt dışında yaygın bir şekilde tanıtılmalarına, kredi derecelerinin yükselmesine yardımcı olmakta ve bu sayede şirketlerin uluslararası alanda rekabet edebilmelerinin de önünü açar.

Finansmana Erişim

Şirketler, mevcut kapasitelerinin üzerine çıkma, yenileme ve Ar-Ge yatırımları ağırlık verme, dış ticarete atılma, marka değeri kazanma gibi düşüncelerine hayat vermek için gereksinim duydukları kaynakları sermaye piyasalarından elde sağlamaktadırlar. Bunun yanında şirketler, borsaya katılım gerçekleştirdikten sonra ve payları Borsa İstanbul’da işleme girdikten sonra da hisselerini rahat bir şekilde teminat göstererek krediye ulaşabilme, borç senedi ihraç edebilme gibi faydalardan istifade edebilmek suretiyle finansman sağlayabilmektedirler.

Kurumsallaşma

Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin genel özelliği aile şirketi kimliğine sahip olmalarıdır. Bu durum genel itibariyle, şirketin ömrünün kurucu veya şirket yönetiminde söz sahibi olan aile fertlerinin ömürleri ile kısıtlı olmasını beraberinde getirmektedir. Borsaya girerek gerek şirketin idare ve organizasyonunun gerekse şirket ortaklığına kurumsallık katması, aile şirketi özelliği gösteren oluşumların nesilden nesile sorunsuz ve eskisine nazaran daha başarılı bir karakterde aktarımına kolaylık sağlamaktadır.

Şirketlerin hisselerini halka arz etmeleri ve bununla birlikte Borsa İstanbul’da işlem görmesi ile birlikte, SPK ve Borsa İstanbul’un incelemelerine tabi tutuldukları bir süreç gelişmektedir. Bununla birlikte şirketler işlem görmeye başladıktan hemen sonra mali tablolarını yılın belirli dönemlerinde bağımsız denetim kuruluşlarına denetletmeye; ortak, hissedar ve kamuoyunu düzenli bir şekilde bilgilendirmeye tabi tutulurlar. Bu sebeple halka açılmak ve hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmesini sağlamak şirketlere sermaye piyasasının çizdiği yol haritası ile kurumsallaşma süreçlerine ivme kazandırmaktadır.

Globalleşme

Hisselerinin halka arzı ve Borsa İstanbul’da işlem görmekle şirketler, ülke dışında da rahatlıkla sermaye piyasası aracı ihraç edebilir ve yabancı devletlerin sermaye piyasası araçlarını kote ettirerek işlem görmesinin yolunu açabilir, bu sayede yurt dışı piyasalara rahatlıkla ulaşabilirler.