Türkiye’nin Ekonomi Damarları: Turizm ve Tarım!

türkiye

Ülkemizin topraklarının büyük bir çoğunluğu tarım topraklarıdır ve ülkemizin belirli bölgeleri tatilciler için cennet gibidir. Tarım ve Turizm ülkemiz için çok önemlidir, peki Türkiye İçin Turizm Neden Önemli? Türkiye İçin Tarım Neden Önemli?

Tarım, en çok verimli toprağın bulunduğu alanlarda yapılır. Tohum, sulama, gübreleme, üretimde kullanılan makineler ve hatta üretilen ürünlerin pazarlanması tarımsal faaliyetlerdeki verimi ve kazancı fazlasıyla etkiler. Tarım ürünleri bazen gıda, bazen sanayide ham madde, bazen de ticari ürün olarak kullanılır. Tarımsal üretimle birlikte hayvan yetiştiriciliği de ülkemizde yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye ılıman kuşakta bulunan bir yere sahip olduğu için en çokta deniz turizmine ilgi daha fazladır. Ege, Akdeniz ve Güney Marmara kıyıları deniz turizmi için çok önemlidir. Ülkemiz ortalamanın üstünde bir yere sahip olduğu için kış turizmi açısından da önemli bir yeri vardır.

Turizm, dünyada en hızlı büyüyen ekonomik etkinliklerinden biridir. Tarım ve turizmin ülkemize sağladığı en büyük yarar ekonomiye katkısıdır. Ülkemize her yıl milyonlarca turist gelmektedir ve bu seyahatler sonucu ülkemiz döviz geliri elde etmektedir. Bu sayede ülke ekonomisinde kalkınma sağlanmaktadır. Bu turistik ziyaretler ülkeler arası ticareti de etkiler. Ülkemizin bulunduğu konum itibariyle dört mevsim yaşamamız sayesinde pek çok gıda ürünü üretip ihraç edebilmekteyiz.

Tarım faaliyetleri ülkemizde gıda kontrolünü sağlar ve yurt dışına satışı yapılarak ekonomimize katkıda bulunulur. Ülke nüfusunun beslenmesini sağlaması, milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını, karşılaması, sanayiye sermaye aktarması, ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunması gibi nedenlerden dolayı, tarım ekonomimizde vazgeçilmez bir sektördür. Tarım sadece sektörü değil, ürettiği temel ürünler nedeniyle tüm ülkeyi doğrudan etkilemektedir. Bugün 70 milyonu aşan nüfusumuzun beslenme ihtiyacını karşılayarak nesillerin devam etmesini sağlaması nedeniyle çok önemli bir konumdadır. Ülke ekonomisine ve istihdama da büyük katkı sağlar. Turizm ve tarım ülkemizin vazgeçilmez kaynaklarıdır. Bu kaynaklar sayesinde çoğu ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Mevsimlerimizi doğru zamanda yaşadığımız için hem tarımsal olarak hem de turizm olarak ülke ekonomisine ve ülkeye genel olarak çok katkı sağlamaktadır.