Sıvılar ve Sıvıların Özellikleri Nelerdir?

sıvı

Sıvılar, gazlardan daha yoğun ve katılardan daha az yoğun maddelerdir ve genellikle bir şekilde şekil alırlar. Sıvıların birçok özelliği vardır ve bunların bazıları şunlardır:

  • Yoğunluk: Sıvıların yoğunluğu, birim hacimdeki madde miktarıdır ve birim hacimdeki sıvının ağırlığını gösterir. Yoğunluk, sıvının türüne ve sıcaklığına göre değişebilir.
  • Viskozite: Viskozite, bir sıvının akışkanlığını ölçer ve sıvının bir zorlukla akışını gösterir. Daha yüksek viskoziteye sahip sıvılar daha yavaş akarken, daha düşük viskoziteye sahip sıvılar daha hızlı akar.
  • Coğrafya: Coğrafya, bir sıvının yüzeyinde oluşan gerilimine verilen isimdir. Örneğin, suyun yüzeyinde oluşan gerilim, suda yüzen nesneleri yüzeyde tutabilir.
  • Buhar basıncı: Bu basınç, bir sıvının kaynama noktasının altındaki sıcaklıklarda sıvıyı buhar haline çevirmesi için gereken basınçtır. Bu basınç, sıvının türüne ve sıcaklığına göre değişebilir.
  • Özdislipmasyon: Özdislipmasyon, bir sıvının içindeki moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinin zayıf olması nedeniyle, moleküllerin birbirlerinden uzaklaşmasıdır. Bu nedenle, özdislipmasyon olan sıvılar genellikle düşük viskoziteye sahiptir.
  • Kaynama noktası: Kaynama noktası, bir sıvının buhar haline çevrilme sıcaklığıdır. Kaynama noktası, sıvının türüne ve çevresel basıncına göre değişebilir.