ETİKETLİNK ÖZELLİKLERİ
a:Linkin sayfa açıldığında tıklanmadan veya ümleç üzerine getirilmeden önceki durumudur.
a:hoverLinkin imleç üzerine getirildiğindeki durumudur.
a:activeLinkin tıklandığı andaki durumudur.
a:visitedLinkin tıklandıktan sonraki durumudur.
ETİKETBİÇİMLENDİRME
color:Renk belirler.
background-color:Zemin rengini belirler.
background-image:Zemine resim ekler(Bu animated-gif de olabilir.)
text-decoration:Altın,üstün vs. çizgili olup olmayacağını belirler.
font-weight:Yazının kalınlık veya inceliğini belirler.
border:Kenarlık ekler.
display:Hücre , satır vb. istenilen alanın seçilmesini sağlar.
ETİKETLİSTE ÖZELLİKLERİ
disk:Liste biçiminin disk (içi dolu daire) şeklinde olmasını sağlar.
circle:Liste biçiminin çember şeklinde olmasını sağlar.
square:Liste biçiminin kare olmasını sağlar.
decimal:Liste biçiminin rakamlardan oluşmasını sağlar.
lower-roman:Liste biçiminin i,ii,iii gibi küçük roma rakamlarından oluşmasını sağlar.
upper-roman:Liste biçiminin I,II,II gibi büyük roma rakamlarından oluşmasını sağlar.
lower-alpha:Liste biçiminin a,b,c şeklinde küçük harf olmasını sağlar.
upper-alpha:Liste biçiminin A,B,C şeklinde büyük harf olmasını sağlar.
none:Listenin simgesiz olmasını sağlar.
inside:Listenin ikinci satırının en soldan başlamasını sağlar.
Outside:Listenin ikinci satırının ilk satır ile aynı yerden başlamasını sağlar.
list-style-image:Liste biçiminin resim olmasını sağlar.
ETİKETKATMAN ÖZELLİKLERİ
position:Katmanın yerinin belirlenmesini sağlar.
absolute:Katmanın yerinin pencere esas alınarak belirlenmesini sağlar.
relative:Katmanın yerinin bir önceki katman esas alınarak belirlenmesini sağlar.
static:Katmanın yerinin sabit olarak (Varsayılan olan sol üst köşe) belirlenmesini sağlar.
top:Katmanın üstten ne kadar aşağıda olması gerektiğini belirler.
left:Katmanın soldan ne kadar içeride olması gerektiğini belirler.
width:Katmanın genişliğinin ne kadar olacağını belirler.
height:Katmanın yüksekliğinin ne kadar olacağını belirler.
overflow:Katmanın belirtilen yükseklik ve genişliğe sığmayan kısmına ne olacağını belirler.
auto:Katmanın otomatik olarak belirlenme özelliğini belirtir.
scroll:Kaydırma çubuğu ekleyerek görünmesini sağlar.
visible :Katmanı belirtilen boyutların dışına taşırarak sığmayan yerlerin görünmesini sağlar.
hidden:Katmanın sığmayan yerleri gizler.
visibility:Katmanın görünebilirlik ayarını yapar.
visible:Katmanın görünür olmasını sağlar.
z-index:Katmanların alttan üste doğru hangi sıra ile gösterileceğini belirler.1 değeri katmanın en altta olacağını belirtir.
ETİKETFONT ÖZELLİKLERİ
font-family:Yazı türünü belirler.(Arial , Verdana gibi.)
font-style:Yazının normal veya sağa eğik olmasını sağlar.
font-variant:Yazının normal veya tümünün büyük harflerden oluşmuş olmasını sağlar.
font-weight:Yazının kalınlık-inceliğini belirler.
font-size:Yazının büyüklüğünü belirler.
ETİKETTEXT ÖZELLİKLERİ
word-spacing:Kelimeler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.
letter-spacing:Harfler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.
text-decoration:Kelimenin altının , üstünün vs. çizili olup olmayacağını belirler.
underline:Kelimenin altının (Satır altından) çizili olmasını sağlar.
overline:Kelimenin üstünün (Satır üstünden) çizili olmasını sağlar.
line-through:Kelimenin ortasından çizili olmasını sağlar.
blink:Kelimenin yanıp sönmesini sağlar.(Netscape için)
vertical-align:Metnin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirler.
text-transform:Kelimelerin büyük harf veya küçük harflerden oluşmasını sağlar.
capitalize:Kelimelerin ilk harflerinin büyük olmasını sağlar.
uppercase:Kelimelerin bütün harflerinin büyük olmasını sağlar.
lowercase:Kelimelerin bütün harflerinin küçük olmasını sağlar.
none:Kelimelerin orjinal metindeki gibi olmasını sağlar.
text-align:Metnin dikey olarak nasıl hizalanacağını belirler.
left:Metni sola yaslar.
right:Metni sağa yaslar.
center:Metni ortalar.
justify:Metni iki yana yaslar.
text-indent:Metnin ilk satırının soldan ne kadar içerden başlayacağını belirler.
line-height:Satırın yüksekliğini ayarlar.(Yüksek değer verildiğinde satırlar arasındaki boşluk artar.)
first-line:Metnin ilk satırının biçimlendirilmesini sağlar.
first-letter:Metnin ilk harfinin biçimlendirilmesini sağlar.
ETİKETİMLEÇ ÖZELLİKLERİ
crosshair:İmlecin artı işareti şeklinde olmasını sağlar.
auto:İmlecin metinde dikey çizgi ,boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.
default:İmlecin hem metinde hem de boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.
hand:İmlecin linkte olduğu gibi el şeklinde olmasını sağlar.
move:İmlecin taşıma işareti şeklinde olmasını sağlar.
ne-resize:İmlecin sağa yatık normal ok olmasını sağlar.
nw-resize:İmlecin sola yatık normal ok olmasını sağlar.
se-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ve sağa yatık normal ok olmasını sağlar.
sw-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ve sola yatık normal ok olmasını sağlar.
n-resize:İmlecin aşağıdan yukarıya doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
s-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
w-resize:İmlecin sola doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
e-resize:İmlecin sağa doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
text:İmlecin hem metinde hem de boş alanda metinde olduğu gibi görünmesini sağlar.
wait:İmlecin meşgul animasyonuna dönüşmesini sağlar.
help:İmlecin yardım-soru işaretine dönüşmesini sağlar.
ETİKETZEMİN ÖZELLİKLERİ
background-color:Zeminin rengini belirler.
color :Renk belirlenir.
transparent:Zeminin saydam olmasını sağlar.
background-image:Zemine resim yerleştirilmesini sağlar.
url :Zemine yerleştirilen resmin adresi.
background-repeat:Zemine yerleştirilen resmin nasıl yayılacağını belirler.
repeat :Resmin bütün zemine yayılmasını sağlar.
repeat-x :Resmin sol-üstten sağ-üste doğru yayılmasını sağlar.
repeat-y :Resmin sol-üstten sol-alta doğru yayılmasını sağlar.
no-repeat:Resmin yayılmadan orjinal boyutuyla görünmesini sağlar.
background-attachment:Zemindeki resmin , sayfa kaydırma çubuğuyla hareket ettirildiğindeki durumunu belirler.
scroll :Sayfa hareket ettirildiğinde zeminin de kaymasını sağlar.
fixed:Sayfa kaydırılsa da zeminin sabit kalmasını sağlar
background-position:Zemindeki resmin istenilen şekilde yerleştirilmesini sağlar.
top :Resmi yukarı yerleştirir.
center :Resmi ortalar.
bottom :Resmi aşağı yerleştirir.
left :Resmi sola yerleştirir.
right:Resmi sağa yerleştirir.
ETİKETTABLO ÖZELLİKLERİ
margin :Tablo ile pencerenin kenarları arasında bırakılacak boşluğu belirler.
margin-top :Tablo ile pencerenin üst kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
margin-right :Tablo ile pencerenin sağ kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
margin-bottom :Tablo ile pencerenin alt kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
margin-left :Tablo ile pencerenin sol kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
padding :Tablo kenarları ile tablo içeriği (Yazı vb.) arasında bırakılacak boşluğu belirler.
padding-top :Tablonun üst kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
padding-right :Tablonun sağ kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
padding-bottom :Tablonun alt kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
padding-left :Tablonun sol kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
border :Tablonun kenarlarının şekillendirilmesini sağlar.
border-top :Tablonun üst kenarının şekillendirilmesini sağlar.
border-left :Tablonun sol kenarının şekillendirilmesini sağlar.
border-bottom :Tablonun alt kenarının şekillendirilmesini sağlar.
border-width :Tablonun kenarlarının kalınlığını belirler.
border-top-width :Tablonun üst kenarının kalınlığını belirler.
border-right-width :Tablonun sağ kenarının kalınlığını belirler.
border-bottom-width :Tablonun alt kenarının kalınlığını belirler.
border-left-width :Tablonun sol kenarının kalınlığını belirler.
border-style :Tablonun kenarlık türünü belirler.
border-top-style :Tablonun üst kenarlık türünü belirler.
border-right-style :Tablonun sağ kenarlık türünü belirler.
border-bottom-style :Tablonun alt kenarlık türünü belirler.
border-left-style :Tablonun sol kenarlık türünü belirler.
border-color :Tablonun kenarlarının rengini belirler.
border-top-color :Tablonun üst kenarının rengini belirler.
border-right-color :Tablonun sağ kenarının rengini belirler.
border-bottom-color :Tablonun alt kenarının rengini belirler.
border-left-color :Tablonun sol kenarının rengini belirler.
color :Tabloda geçen metnin rengini belirler.
width :Tablonon genişliğini belirler.
height :Tablonun yüksekliğini belirler.
ETİKETKAYDIRMA ÇUBUĞU ÖZELLİKLERİ
scrollbar-face-color :Kaydırma çubuğunun yüzey rengi , aynı zamanda zemini de etkiliyor.
scrollbar-base-color :Kaydırma çubuğununun sol ve üst kenarlıklarını çizgi halinde kaplıyor.
scrollbar-shadow-color :Sağ ve alt kenarlıkların gölge rengi.
scrollbar-highlight-color :Sol ve üst kenarlıkların gölge rengi,aynı zamanda zemini de etkiliyor.
scrollbar-arrow-color :Yön oklarının rengi