ETİKETBİLGİ
<!-- ... -->Kodlara yorum veya açıklama vermek için kullanılır. Cümleler tarayıcıda görünmez.
<!DOCTYPE> Belge türü bilgilerini tanımlar.
<a>HTML kod içerisinde belge veya belgeler arasında bağlantıların tanımlar.
<abbr>Kısaltılmış bir ifadeyi tanımlamak için kullanılan ve aramalarda sayfa kaynağı hakkında bilgiler (sayfa kaynağı kodu) verir, bu bilgiler sadece bilgilendirme amacı güder.
<acronym>Kısaltmaların tanımlanması / etiketlerin işlevini tanımlar <abbr>
<address>Belge yazarı ve sahibinin iletişim bilgilerini tanımlar.
<applet>HTML belgelerin içerisinde java dosyalarını birleştirmek için kullanılır.
<area />Harita görüntüsü üzerinde tıklanabilir alanı (bağlantı) tanımlar.
<b>Metinlerin kalın görünmesinde kullanılır.
<base />Bir belgedeki tüm URL'ler için taban URL tanımlaması yapar.
<basefont />Böyle bir belgedeki tüm metinler için renk, boyut ve yazı tiplerini varsayılan olarak tanımlar.
<bdo>Metin yönünü geçersiz kılmak için kullanılır.
<big>Varsayılan metin boyutlarını bir puan artırmak için kullanılır.
<blink>Yanıp sönen bir metin oluşturma.
<blockquote>Uzun bir alıntı tanımlar. Metinlerin bir şekil veya bir küme içerisinde görünmesini sağlamaktadır.
<body>HTML belgesinin gövde / içeriği tanımlama, bir belgenin içeriği web tarayıcısında nasıl görüntüleneceğini belirlemek için çalışır. Bu belgelerin içeriğini oluturan metin, resim, animas ve bağlantıları tanımlar.
<br />Yeni bir satır / satır arasına boşluk verilmesinde kullanılır.
<button>Bir düğmenin tıklandığında tanımlanmasını sağlar.
<caption>Masaüstünde başlık oluşturulmasında kullanılır.
<center>Metin veya görüntülerin merkez odaklı / ortalanmasını sağlamaktadır.
<cite>Alıntıların tanımlanması.
<code>Bilgisayar kodunun bir parçası tanımlar.
<col />Bir sütunun ya da bir tablonun öznitelik değerlerini tanımlar.
<colgroup>Bir tablo veya daha fazla sütun gruplarının biçimlenmesini tanımlar.
<dd>Bir tanım listesinde bir öğenin açıklamasını tanımlar.
<del>Metni çizmek / metin merkez hattı vermede kullanılır.
<dfn>Bir tanım kavramını tanımlar.
<dir>Bir dizin listesini tanımlar.
<div>Bir belgedeki bölümleri tanımlar.
<dl>Bir tanım listesini tanımlamak için kullanılır.
<dt>Bir tanım listesindeki terimi (öğe) tanımlamada kullanılır.
<em>Metinlere italik font vermede kullanılır. Bu etiket <i> etiketi ile aynı özelliğe sahip olmasına rağmen özellikle vurgu yapılacak metinlerde <em> etiketinin kullanılması önerilir.
<embed>Video dosyalarını veya müzik dosyalarını eklemek için kullanılır.
<fieldset>Grup şeklindeki elemanlara çerçeve veya kutu içerisine almada kullanılır.
<font>Metin için yazı tipi, renk türünü ve boyutunu tanımlar.
<form>Giriş formu için bir HTML formu tanımlar.
<frame />Çerçeve içinde bir çerçeve tanımlama.
<frameset>Kare seti tanımlar.
<h1> to <h6>HTML belgesinin bir başlığını / başlık başlangıcını belirtmek için kullanılır.
<head>Belge hakkında bilgi vermek için kullanılır.
<hr />Yatay bir çizgi yapmak.
<html>Bir HTML belgesinin kök (yapısını) tanımlar.
<i>Metni italik yapmak.
<iframe>Bir satır içi çerçeve tanımlar.
<img />HTML belgelerin görüntülerini göstermek için hizmet vermektedir.
<input />Formdaki giriş alanını tanımlar.
<ins>Altı çizili metin oluşturulmasında kullanılır.
<kbd>Klavyeden giriş metinleri / kod gösterimini tanımlar.
<label>Bir eleman için bir etiket tanımlar <input>
<legend>Elemanlar için bir başlık tanımlar <fieldset>
<li>Bir liste öğesinin şeklinde bilgi görüntülemek için kullanılır.
<link />Belgeler ve dış kaynaklarnarasındaki ilişkiyi tanımlar.
<listing>Fonksiyon etiketlerinde <pre> etiketleri kullanılması tavsiye edilir. <pre> etiketi <listing> etiketine göre daha kullanışlıdır.
<map>Bir istemci tarafı görüntü eşlemeleri tanımlama.
<marquee> Metin dikey veya yatay Yapma.
<menu>Bir menü listesi tanımlar.
<meta />Bir HTML belgesi hakkında meta tanımlama.
<nobr>Metin veya resimlerin satır sonlarında boşluk oluşumunu engelleme.
<noframes>Kullanıcının tarayıcısı çerçeveleri desteklememesi.
<noscript>Kullanıcının tarayıcısı istemci tarafı komut dosyalarını desteklememesi.
<object>Bir nesneye embed kodu koymak.
<ol>Liste numaralandırma biçimini tanımlar.
<optgroup>Bir açılır liste halinde gruplandırılmış olan çeşitli seçenekleri görüntüler.
<option>Bir açılır liste halinde seçeneklerden bazılarını seçme.
<p>Bir paragraf oluşturma.
<param />Bir nesne için bir parametre tanımlar.
<pre>Aynı yazı tipi boyutunda bir metin oluşturmak.
<q>Kısa bir alıntı tanımlar.
<s>Metinde merkez hattı oluşturma / <del> etiketi ile aynı işleve sahip olan <s> yerine etiketi yerine <del> daha kullanışlı ve önerilen.
<samp>Bir bilgisayar programı örnek çıktısını tanımlar.
<script>Bir istemci komut dosyasını tanımlar.
<select>Açılır bir listeyi oluşturma.
<small>Varsayılan metin boyutu azaltma.
<span>Bir belgedeki bölümleri tanımlar.
<strike><del> etiketi ile aynı işleve sahip / metinleri merkez hatlı çizmek.
<strong><b> etiketi ile aynı işleve sahip / metinleri kalın yapmak için kullanılır.
<style>Bir HTML belgesinin stil bilgilerini tanımlar.
<sub>Metinlere subscript efekti verilmesi.
<sup>Metinlere superscript efekti verilmesi.
<table>Tablo oluşturma.
<tbody>Bir tablodaki içerik gövdesini kategorize etmek.
<td>Bir tablodaki bir hücreyi tanımlar.
<textarea>Çok satırlı bir giriş denetimi tanımlar.
<tfoot>Bir tablodaki grup için footer içeriğini tanımlar.
<th>Bir tablodaki hücre başlıklarını tanımlar.
<thead>Bir tablodaki bir grup için başlık oluşturulmasında kullanılır.
<title>Bir HTML belgesi için başlık oluşturulmasında kullanılır.
<tr>Bir tablodaki satırları oluşturmada kullanılır.
<tt>Teletype metni tanımlar.
<u>Altı çızılı metin oluşturmada / <ins> etiketinin işlevselliği <u> etiketiyle aynıdır. Fakat HTML metin biçimlendirme kategorisi için tavsiye edilmez, o kategori HTML stili (style) aittir.
<ul>Madde işaretli formatta veri tanımlama.
<var>Bir değişkeni tanımlar.
<xmp>Önceden biçimlendirilmiş metin, <pre> etiketi ile aynı işlevi tanımlar.